AVpod - episode 16 - Seks søkere på rådmannsstillingen har bedt om å få være unntatt offentlighet. Hvorfor? Vi diskuterer hva som må være så hemmelig.

May 15th, 2015
00:0000:00