Ukeslutt: Nærinsmagasin, flyktninger, leserbilder og nordlys

January 23rd, 2016

Vi samler deler av nyhetsbildet på ti minutter.

00:0000:00